۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

838 - انزال این‌جهانی

اگر آدم‌ها به «سکس بعد از مرگ» معتقد نبودند، دنیا جای بهتری بود