۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

834 - نژادپرستی لمسی

گوشی‌های لمسی «نژادپرستانه‌»اند؛ برای کسانی طراحی شده‌اند که دست‌های ظریف دارند