۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

833 - یاد رفتگان

...اون خدا بیامرز اگه الان زنده بود، با همین دستام خفه‌ش می‌کردم