۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

821 - کشش و فشار

یکی از دوراهی‌های زندگی وقتی‌ است که نمی‌دانید در شیشه‌ای مقابل‌تان را باید «بکشید» یا «فشار دهید»