۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

780 - نسبیّت سکسیّت

وقتی می‌گویم «وای، چه سکسی هستی»، الزاما معنی‌اش این نیست که «خیلی جذابی»، شاید یعنی «آستانه‌ی تحریک من پایین است»