۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

770 - خوش‌بین کیست؟ بدبین کیست؟

گاهی در کودکی درباره‌ی موضوعی فکر می‌کنی و به نتیجه‌ای می‌رسی و تا بزرگسالی بر همان حرف باقی می‌مانی. بدبختی حالا نمی‌دانی که در بچگی نابغه بوده‌ای یا در بزرگسالی خرفت شده‌ای!