۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

749 - نافرمانی بدنی

به عقیده‌ی هگل، «کار» عملی اجتماعی و مدنی است. بر این اساس، بی‌کاری و لم دادن عالی‌ترین شکل نافرمانی مدنی محسوب می‌شود