۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

746 - قربانیان باارزش، قربانیان بی‌ارزش

بزرگترین فاجعه‌ی زندگی تنهایی و گرسنگی و بی‌عشقی و اسارت و تشویش و بیماری نیست؛ بزرگترین فاجعه آن است که «ارزش خبری» نداشته باشی