۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

733 - فرهنگ شماره‌گیری

ببین، بیا یه بار برای همیشه قضیه رو حل کنیم: وقتی «من» به موبایلت زنگ می‌زنم و خط قطع می‌شه، بعدش، «من» دوباره بهت زنگ می‌زنم. اگه تو هم به من زنگ بزنی، می‌شیم دو تا احمق که می‌خوان با هم حرف بزنن اما خط همدیگه رو مشغول کردن