۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

731 - جین و مستراح وطنی

حسن تقی‌زاده* می‌گفت که «باید از نوک پا تا فرق سر فرنگی شویم»، جلال آل‌احمد* هم متهمش می‌کرد به «غرب‌زدگی». ولی خب حرف تقی‌زاده خیلی هم پرت نبود؛ به هر حال، وقتی چیزی را از فرهنگی دیگر عاریه می‌گیری، باید لوازم فرهنگی‌اش را هم وارد کنی وگرنه به بدبختی می‌خوری؛ مثلا، یکی از سخت‌ترین کارها این است که با «شلوار جین» بنشینی روی «توالت ایرانی»