۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

729 - هم شرقی، هم غربی

دقت کردین؟ این قضیه‌ی «آزار و اذیت جنسی» توی غرب، یه چیزیه تو مایه‌ی «اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومیِ» خودمون