۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

721 - یک معادله، دو مجهول

ظاهر آدم‌ها مهم نیست بلکه این باطن آدم‌هاست که مهم نیست