۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

704 - نقدی بر مافیا

یکی از بچه‌ها داشت به بقیه این بازی «مافیا» رو یاد می‌داد و می‌گفت که توی بازی، شب داریم و روز که شب همه باید بخوابن و مافیا هر شب یه نفر رو می‌کشه. یکی هم گفت: «من شبا دانلود دارم، بازی نمی‌کنم»