۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

701 - پارادوکس تفاوت

بنده دوست داشتم مثل هیچ کس نباشم ولی کم‌کم فهمیدم که همه دوست دارند مثل هیچ کس نباشند، پس تصمیم گرفتم مثل همه باشم تا مثل هیچ کس نباشم...