۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

695 - دلی آرام و قلبی مطمئن

آن که در اوج بدبختی لبخند می‌زند، یکی را پیدا کرده که تقصیر را گردنش بیاندازد

منبع: ناشناس