۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

688 - مصاحبه با شاطر محل

- با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها و سال جهاد اقتصادی، در کیفیت نان تولیدی شما چه تغییری رو شاهد خواهیم بود؟
- بسملارحمانرییم، واللا تنور که همو تنوره، آردم همو آرده، آبم همو آبه، منم که خودمم، دیگه نمی‌دونم دیگه