۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

680 - خودمحوری

دقت کردین؟ آدمایی که تو هر رشته‌ای درس خوندن، به کسایی که اون رشته رو نخوندن، می‌گن: «مردم عادی»