۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

677 - دیالکتیک خاطره

گمان نمی‌کنم هیچ‌گاه بفهمم «خاطره» چیزی است که به دست آورده‌ایم یا چیزی است که از دست داده‌ایم