۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

676 - در میانه‌ی خاور

در میانه‌ی خاور
ماییم و لاجرمِ تاریخ‌مان
آنجا که بوی هر تغییر
رنگ متاسفانه‌ی انقلاب می‌گیرد