۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

666 - متن‌های خودارجاع

تکنولوژی فاجعه آفرید. تکنولوژی فرزند علم بود اما درنهایت، خود علم هم توسط تکنولوژی مصادره شد: مثلا در جهان اینترنت (این فرزند خلف تکنولوژی)، دیگر کسی وسواس نظری ندارد و دنبال منبع حرف‌ها نمی‌گردد، یعنی می‌شود هر مزخرفی گفت، منبعی برایش سر هم کرد و به خورد مردم داد

درس‌گفتارهای تکنولوژی، اسلاوی ژیژک، ترجمه‌ی پوران بنایی، نشر سماء، ۱۳۶۷