۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

663 - فحش تهرونی

ایران جاییست که بیشتر از نصف جمعیت پایتختش مهاجرند و "شهرستانی" فحش رایج پایتخت‌نشینان است