۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

661 - گرانش لعنتی، تو دشمن ملتی

وی گفت: نیوتن ثابت کرد که اساسا در همه جای جهان، علت اصلی سقوط همه چیز، من جمله هواپیما، نیروی جاذبه است، نه چیز دیگر

+