۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

657 - حماسه‌سازان

«...ما باز هم نشون دادیم که در صحنه‌ایم، دشمن بدونه که از این به بعد، تظاهرات‌های ما نه تنها از سال‌های قبل، بلکه از سال‌های بعد هم باشکوه‌تر برگزار می‌شه»

+