۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

644 - لایحه‌ی حمایت از خانواده

من بنده‌ی آن دمم که مجلس گوید
یک عــــــروس نو بگیر و من نتوانم