۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

641 - عقل و احساس در آثار وودی آلن و شمقدری

ساخت نسخه‌ی ایرانی "ویکی کریستینا بارسلونا" با نام "عاطفه و عاقله در کلاردشت" کلید خورد