۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

639 - یه کم از خودت بگو...

- شما چی کاره‌این؟
- عکاسم
- وای! جدی؟ آخه منم موبایلم دوربین داره