۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

630 - کارگاه تولید جواهرات بدلی

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شـود ولیک به دوز و کلک شود