۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

627 - فلسفه‌ی حقوق ۲

آیا می‌دانستید حقوق جزا یا همان حقوق کیفری* یعنی حق "قانونی" حکومت‌ها برای اعمال "خشونت"؟

+