۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه

598 - فلسفه‌ی حقوق

تمام کتاب‌های حقوق کیفری*، مثال نقض این ضرب‌المثل معروفند که "انسان جایز الخطاست"

+