۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

622 - آگهی گمشده از منظر مفقود

اینجانب چند سال پیش از خانه خارج شده‌ام و تا کنون خبری از من نشده است؛ فحش گذاشتم واسه اونی که به فک و فامیل آمارمو بده