۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

614 - تابوهای یک پشه

تو خیابون هم پشه هست ولی فقط تو خونه آدمو نیش می‌زنن. احتمالا نیش زدن برا پشه‌ها یه چیزیه شبیه لخت شدن برا آدما