۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

590 - کاریکلماتور ۱

به عقیده‌ی سکوت، کوتاه‌ترین جمله‌ها هم وراجی‌اند


پ‌ن: "کاریکلماتور" (کلمه+کاریکاتور)؛ نامی که شاملو بر کوتاه‌نوشته‌های پرویز شاپور گذاشت