۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

589 - سرکوب

وقتی با دلسوزی و دلداری آرام نمی‌شود، لاقل کمکش کنید دو دستی بر سرش بکوبد