۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

584 - از ایر‌بگ تا اون کولر صاب‌مرده!

ما قوم ثابت قدمی هستیم و هیچ وقت اسیر مصرف‌گرایی نشدیم چون از تاکسی‌هامون فقط به اندازه‌ی امکانات یه پیکان ۴۷ استفاده می‌کنیم