۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

581 - مرگ مؤلف و قتل‌های زنجیره‌ای!

- آقا داماد چی‌کارن؟
- تو کار هرمنوتیک هستن، مؤلف می‌کشن