۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

580 - تو خوبی، تو نازی، فدات بشم مجازی!

ایران جاییه که دختر بودن تو دنیای واقعیش، نقطه ضعف حساب می‌شه و تو دنیای مجازیش، نقطه‌ی قوت