۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

563 - نبوده‌های ازلی

هر آغازی پایانی دارد اما اغلب پایان‌ها هیچ گاه آغازی نداشته‌اند زیرا از آغاز نبوده‌اند!