۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

562 - قوانین شکستنی

با نقض شدید قوانین بین‌البدنی، در امور داخلی یکدیگر مداخله کردند