۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

526 - Refolution *

اونقد اصلا‌ح‌طلب بود که انقلابی شد
اونقد انقــــلابی بود که ایده‌آل‌گرا شد
اونقد ایده‌ال‌گــرا بود که محافظه‌کار شد

* Reform + Revolution