۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

516 - سیزده به در، چارده به تو

بین کل مناسبتای تقویمی و غیرتقویمی، تنها چیزی که تا حالا ندیدم کسی بهش فحش بده، "دروغ سیزده" بوده