۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

502 - بُـکشم و خوشگلم کن

اسیر این صحنه‌سازی خطرناک نشین. جامعه‌ی نسوان همیشه درد زایمان رو به رخ عناصر ذکور کشیده چون هیچ وقت درد مردونه‌ی "کچل شدن" رو تجربه نکرده و مطمئنا یه زایمان دردآور چند ساعته رو به یه کچلی دردناک چندین ساله، ترجیح می‌ده


‌پ‌ن: روز زن بر مردسالاران تسلیت، بر مابقی مبارک