۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

445 - Wer Schmetterlinge Lachen Hort

- پدرام، پدرام
- چته؟
- بیدار شو، بیدار شو
- من که دارم راه میرم، خواب نیستم
- نه، چیزه، بیدار شو
- بچه سگ وسط اتوبان رو پل هواییم، خواب چیه!؟
- آخه دیشب خواب دیدم یه پروانه‌ام، گفتم نکنه الان یه پروانه داره خواب می‌بینه که منه
- اَاَاَ...چقد پیچیده شدی تو جدیدن
- آره، کتاب «قورباغه‌ی خود باشید»و خریدم اون روزی