۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

444 - عشق‌های میکروسکوپی

معشوقش چشم‌های زیبایی داشت
نه، نه
زیبا اصلا کلمه‌ی خوبی نبود؛
جادویی بودند انگار
چشم‌های معشوق را
زیر میکروسکوپ گذاشت
و به دقت نگاهشان کرد
بافت قرنیه و عنبیه و رگ‌های خونی را که دید
چندشش شد
و بی‌زار شد از هر چه چشم جادویی و مسلح