۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

437 - تاملات نابهنگام ۸

بعد از تسخیر ماه در جولای ۱۹۶۹ و کشف آب در ماه در اکتبر ۲۰۰۹*، تشبیه معشوق به ماه تف سر بالا یا نوعی بی‌غیرتی حساب می‌شود؟