۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

432 - Smoking S‌u‌c‌k‌s, Smoking Rocks

به نظرتون این "Smoking Kills" یا این "دل و قلوه‌ها" با جمله‌ی "خودتان قضاوت کنید" که می‌زنن رو پاکت سیگار واسه چیه؟
نه اتفاقا! واسه این نیست که سیگاریا کمتر بکشن یا ترک کنن چون اصلا سیگار کشیدن برای سیگاریا یه جور حرکت ایدئولوژیک رادیکاله (اینم دلیلش) مخاطب این جمله‌ها و عکسا غیرسیگاریان تا همین جور که پاکت عکس‌دار دستشونه هی گیر بدن و تف و لعنت بفرستن و با تبدیل سیگار به زهرمار، از مصرفش کم کنن