۱۳۸۸ آبان ۱۲, سه‌شنبه

422 - جنبنده‌های جدید

طی بیانیه‌ای «جـنـبش سـبز عـلوی» اعلام موجودیت کرد.* بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده این جنبش‌های «خودجوش» از بطن جامعه سربرآورند:
جـنبش سبز کمری: جـنبش پرسنل پیشین کـهریزک
جـنبش سبـز قطری: جـنبش مردم شهیدپرور قطر
جـنبش سبـز کفکی: جـنبش صاحبان ای‌کیو در حد کفک
جـنبش سبـز الکی: جـنبش مخالفان هرگونه جنبش
جـنبش سبـز خرکی: جـنبش جمعیت چماق‌داران دل‌نازک
جـنبش سبـز پفکی: جـنبش طرفدارن «چی‌توز» موتوری
جنبش سبـز زنکی: جـنبش مجمع خاله زنک‌های رادیکال
جنبش سبزه نمکی: جـنبش مخالفان آرایش برنزه
جنبش سبز فلکی: جنبش اجنه‌ی مستقر در کهکشان‌ها
و جنبش زرد کمکی: جـنبش اسهالیون ترقی‌خواه