۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

418 - تاملات نابهنگام ۵

اگه یه دزد موقع فرار پاش بگیره به سیم تلویزیون و بیفته، می‌شه گفت تلویزیون چیز مفیدیه؟