۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

417 - اخبار ر‌ضوی

در مراسم سخنرانی امروز الفنون در صحن جامع ر‌ضوی عده‌ای کثیر از مردم حاضر شدند. امام رضا ضمن تکذیب این خبر فارس، افزود: «اینا برا من اومده بودن» در پی این اظهارات، الفنون گفت: «من به شما می‌گویم، امروز دست دشمنان از آستین کسانی بیرون آمده که با این همه ادعا تازه هشتم شده‌اند» آگاهان گفتند: «این معصومه‌ها» الفنون ادامه داد: «این حرف من نیست، حرف آقام است» و برای دفع این فتنه خواستار برگزاری مناظره میان ا‌ما‌م ر‌ضـا و ا‌ما‌م ز‌مـان شد