۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

396 - سیلی نقد به از حلوای نسیه؟

سـردار نـقدی به عنوان فرمانده‌ی جدید بـسـیج، جانشین حسین طـائب شد. برخی آگاهان در گفتگویی با برخی دیگر از آگاهان گفتند:
- این همون نبود که سال 78 به کـوی د‌انـشگاه حمله کرد؟
- نـــــه
- این همون نبود که تو نقشه‌ی حمله به عبـد‌الله نوری و مهـا‌جرانی دست داشت؟
- نـــــــــه
- این همون نبود که تو دادگاه به حبس محکوم شد؟
- نـــــــــــــه
- این همون نبود...

و گفتگو به دلیل حمله‌ی برخی آگاهان ناتمام ماند. اخبار تکمیلی را از سایت بهشت زهرا دنبال کنید
‌ ‌