۱۳۸۸ شهریور ۲۹, یکشنبه

380 - ا‌سـلا‌م طـا‌لبا‌نی، تا نخوری ندانی

با توجه به حرام بودن روزه در عید فطر و نیز جهت اطمینان از رعایت کامل شئونات، کلیه‌ی افراد در این روز مکلفند در ملاء عام یکی از مفطرات ر‌و‌ز‌ه را انجام دهند که عبارت‌اند از: خوردن، آشامیدن، رساندن غبار غلیظ به حلق، نزدیـکى، ا‌سـتـ‌ـم نا‌ء، اما‌له کردن مایعات، قى کردن و فرو بردن تمام سر در آب. بدیهی است کسانی که از این حکم سر باز بزنند، اعدام می‌شوند

پ‌ن: اینجا